Kvæg

Kvæg

Bedre mælkekvalitet - korrekt afgoldning af køer.

8 views 2. februar 2018

Afgoldning af køer er en vigtigt del af mælkeproduktionen. Her starter koen på den næste...

Kvæg

Bedre mælkekvalitet – sådan bruges tankvagten

10 views 29. januar 2018

På alle mælketanke fra 2008 eller senere, skal der være monteret en tankvagt. Filmen viser,...

Kvæg

Speed malkningen op – design og indretning af...

8 views 29. januar 2018

Filmen viser, hvordan du bedst indretter malkestalden for at opnå den mest effektive malkning.

Kvæg

Bedre mælkekvalitet - sikkerhed ved brug af...

9 views 29. januar 2018

Vaskekemien spiller en central rolle i et rent malkeanlæg og dermed også i at holde kimtallet...

Kvæg

Speed malkningen op – Køerne

7 views 29. januar 2018

Filmen viser, hvordan du kan sørge for, at køerne er i en stand, så de medvirker til at opnå den...

Kvæg

Bedre mælkekvalitet - skyl af malkesæt mellem...

9 views 29. januar 2018

Se hvordan du sikrer, at bakterier fra en celletalsko ikke bliver overført til andre køer under...

Kvæg

Bedre mælkekvalitet - korrekte rutiner før og...

9 views 29. januar 2018

Det er vigtigt at have klare rutiner før og efter behandling med antibiotika for at undgå uheld....

Kvæg

Bedre mælkekvalitet – Rene klude med brug af...

11 views 29. januar 2018

For at undgå smittespredning under malkning, er det vigtigt at malkekludene er ordentligt rene....

Kvæg

Bedre mælkekvalitet – korrekte rutiner før og...

7 views 29. januar 2018

Det er vigtigt at have klare rutiner før og efter behandling med antibiotika for at undgå uheld....

Kvæg

Bedre mælkekvalitet – Korrekt brug af...

8 views 29. januar 2018

Patteforsegling kan være en god hjælp til at sikre, at goldkøerne starter godt op uden...

Kvæg

Bedre mælkekvalitet - fordele ved brug af fordyp

9 views 29. januar 2018

Fordyp letter aftørringen før malkning. Se hvordan du bruger det bedst.

Kvæg

Gode adgangsforhold for chauffør og mælketankbilen

8 views 29. januar 2018

Filmen viser, hvordan du sikrer gode adgangsforhold både ude og inde i forbindelse med afhentning...