Separation via Heatime

Kvaeg Se alle

Separation via Heatime

Filmen viser et system til automatisk separation af køer efter malkning. Systemet kører sammen med Heatime