Vingeskærsharve i økologisk jordbrug

LandbrugsInfo Se alle

Vingeskærsharve i økologisk jordbrug

Video med konsulent Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, der fortæller
om vingeskærsharve i økologisk jordbrug . Videoen indgår i projekt Økologisk vidensfundament til nye landmænd støttet af Fonden for økologisk landbrug. Video af Tomas Fibiger Nørfelt, Videncentret for Landbrug, Økologi
Læs mere om undervisningsmaterialer om økologisk planteproduktion,
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/Undervisning_planteproduktion.aspx#Ukrudt