Udbringning af gylle i økologisk rajgræsmark

LandbrugsInfo Se alle

Udbringning af gylle i økologisk rajgræsmark

Projektet " Gødningsstrategi i økologisk rajgræs" undersøger hvilken gødskningsstrategi, der er den bedste til tetraploide sorter af alm. rajgræs dyrket under økologiske forhold. Formålet med projektet er at styrke den økologiske dyrkning af græsfrø og primært alm. rajgræs, ved at udarbejde nye gødningsstrategier, der er tilpasset økologiske forhold. I projektet gennemføres markforsøg med gødningstype, udbringningsstrategi og mængde af kvælstof hos økologiske frøavlere. Der er udvalgt gode 1.års marker af tetraploidt alm. rajgræs, udlagt i vårsæd. Markerne gødes med hhv. kvæggylle og svinegylle på forskellige tidspunkter og i forskellige mængder. Gyllen er udlagt med slanger eller nedfældet.

Projektet er et udviklingsprojekt og medfinansieres af Landdistriktsprogrammet, Udviklingsordningen og Frøafgiftsfonden.

Video af Tomas Fibiger Nørfelt, Videncentret for Landbrug, Økologi