Svin

Nyt forsøg med fæces-transplantation i gang

19. november 2018 stalden
SEGES Svineproduktion undersøger sammen med Københavns Universitet, om man kan producere mere robuste pattegrise ved hjælp af fæces-transplantation.
Du kan læse mere om forsøget her: https://svineproduktion.dk/aktuelt/nyheder/2018/11/151118_faecestransplantation_i_forsoeg