Planter

Planter

Sådan måles udslip af drivhusgasser

20 views 8. juli 2020

Se, hvordan man måler udslippet af klimagasser Alle taler om dem, men ingen kan se dem. På...

Planter

Har du §3-beskyttet natur på din ejendom?

88 views 7. juli 2020

Der er knap 450.000 ha beskyttet natur i Danmark, så chancen for, at du har beskyttet natur på...

Planter

Multifunktionel jordfordeling ved Tim i...

31 views 6. juli 2020

Henks lavbundsjorde ned til Tim Å belaster klimaregnskabet. Der er en af grundene til at han...

Planter

Sådan autoriserer du dig i MAB

54 views 6. juli 2020

Fra den 1. juli 2020 kan man kun købe og lovligt anvende plantebeskyttelsesmidler til...

Planter

Sådan tilknytter du din autorisation til en...

61 views 6. juli 2020

Fra den 1. juli 2020 kan man kun købe og lovligt anvende plantebeskyttelsesmidler til...

Planter

Gjessinggaard: Sådan graduerer vi brødhveden

38 views 2. juli 2020

Mød Mark Jacobsen, driftsleder på Gjessinggaard ved Randers. Han foræller, hvordan han graduerer...

Planter

Et Naturtjek gør verden lidt nemmere

94 views 26. juni 2020

Et Naturtjek har vendt Flemmings tankegang. Nu lader han de døde træer ligge i læhegnet og...

Planter

Ny produktion i Store Vildmose

91 views 24. juni 2020

Nu undersøges det om dunhammere og andre sumpplanter kan dyrkes på arealer, der tidligere har...

Planter

Genopretning af højmose

52 views 24. juni 2020

I Store Vildmose genopretter man højmosen. Højmosen og de dyrkede marker ligger side om side, og...

Planter

Forsøg med udvaskning: Forskel på handels- og...

377 views 23. juni 2020

Tag med i marken til et forsøg med tilførsel af handelsgødning og husdyrgødning til vinterhvede....

Planter

Lever hestebønner op til kravene til fremtidens...

247 views 19. juni 2020

De afgrøder, vi skal dyrke i fremtiden, skal både levere et højt udbytte og være tolerante over...

Planter

Hanespore og efterafgrøder

262 views 10. juni 2020

Vi ser nærmere på bekæmpelse af hanespore hos Jørn Mikkelsen, hvor der satses på en strategi i...