Planter

Planter

Fra gamle drænkort til digital kort på en app

195 views 16. april 2019

Morten Linnemann Madsen fra LandboThy hjælper landmændene med at digitalisere drænene ud fra...

Planter

Digitale drænkort

211 views 16. april 2019

Thomas Graugaard har valgt at få sine gamle drænkort digitaliseret. Det gør det nemt at finde...

Planter

Sortsvalg i majs

74 views 1. marts 2019

I denne video fortæller vi, hvordan du på hjemmesiden www.sortsvalgmajs.dk kan få adgang til...

Planter

Lad dig ikke snyde af kraftige marker

58 views 25. februar 2019

Kraftig vintersæd siger ikke noget om vækststadiet. Vækstregulering i korn udføres fra stadie...

Planter

Udbyttedata fra mejetærskeren skal oprenses før...

117 views 8. januar 2019

Ved høst genereres fejlmålinger, som skal frasorteres datasættet for at generere et troværdigt...

Planter

Gradueret tildeling af udsæd i CropManager

122 views 12. november 2018

Se denne demonstrationsvideo om, hvordan du selv kan lave gradueret tildelingskort for udsæd til...

Planter

Gradueret tildeling

265 views 6. november 2018

Planter

Få styr på agerrævehale

452 views 25. oktober 2018

Sædskifte og kulturtekniske tiltag er ganske effektive i kampen mod agerrævehale. Vi har besøgt...

Planter

Dræning på Løvenholt Gods

2.360 views 25. september 2018

Driftsleder Søren Blumensaadt tænkte, at en ny hovedledning med en større rørdimension kunne løse...

Planter

Hvordan bor rødderne?

895 views 12. september 2018

Under drænarbejdet er der ofte en enestående chance for at kigge ned i jordlagene. Jordens farve...

Planter

Hvad gør vi med efterafgrøderne i år?

238 views 31. juli 2018

Efterafgrøderne skal snart sås. Der ligger kvælstof i jorden, som skal samles op, men indtil...

Planter

Lokale vejrstationer

129 views 23. maj 2018

SEGES har sat lokale vejrstationer ud i 30 landsforsøg. Målet er at udvikle modeller, så...