Svin

Fodringsforsøg

19. februar 2018 avl
På Avlscenter Eskegaard A/S lidt uden for Christiansfeld kører SEGES Svineproduktion netop nu et stort foder-forbrugsforsøg. Forsøget skal afdække, om man kan udvikle nye statistiske modeller og værktøjer, som gør det muligt at måle avlskandidaters foderforbrug på stiniveau. Lykkes det, kan det sætte turbo på avlsfremgangen for fodereffektivitet. Læs mere i artiklen her: https://goo.gl/zFq2JF